จัดหาพนักงานดูแลผู้สูงอายุ

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

กิจกรรมปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัย

​มอบปรอทวัดไข้อินฟาเรตเเละเครื่องวัดความดันให้แก่ชุมชน ​บ้านห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

กิจกรรมอบรม Care giver 2019

กิจกรรมอบรม Care giver 2020

อบรม care giver 2020 รุ่นที่ 2 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563

Scroll to Top