กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

กิจกรรมปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัย

​มอบปรอทวัดไข้อินฟาเรตเเละเครื่องวัดความดันให้แก่ชุมชน ​บ้านห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

🎊ในนามกรรมการผู้จัดการ 🎊
🎉#ห้างหุ้นส่วนจำกัดโปรแคร์เนอร์สซิ่งโฮมเซอร์วิสเซ็นเตอร์🎉
ได้มอบปรอทวัดไข้อินฟราเรด จำนวน2 ชุด ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยม่วงจำนวน 1 ชุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยม่วงจำนวน 1 ชุด
เพื่อให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงที่มีโรคระบาด covid-19 นี้ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน ที่ทำให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้น
และขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนลูกศิษย์คนนี้ในทางที่ดีมาโดยตลอดกราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ 🙏🙏🙏

มอบปรอทวัดไข้อินฟราเรด

#ตอบแทนสังคม #ตอบแทนชุมชน #ตอบแทนบ้านเกิด #ศูนย์โปรแคร์ #รับสมัครพนักงานจำนวนมาก #รับสมัครพี่เลี้ยงเด็ก
#หางานพี่เลี้ยงเด็ก# รับสมัครคนดูแลผู้สูงอายุ #หางานดูแลผู้สูงอายุ #รับสมัครแม่บ้าน #หางานแม่บ้าน

กิจกรรมอบรม Care giver 2019

กิจกรรมอบรม Care giver 2020

อบรม care giver 2020 รุ่นที่ 2 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563

กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดโปรแคร์ ได้รับเกียรติจากคณะ อาจารย์จากโรงเรียนพิชชาทรบริบาล
ให้ได้ไปร่วมสอน นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รายวิชาให้อาหารทางสายยางและผู้ป่วยที่ต้องดูดเสมหะ

อบรมแคร์กิฟเวอร์รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19,20 กันยายน 2563
สมาคมพัฒนาการศึกษาการดูแลผู้สูงอายุและเด็ก

Scroll to Top