PROCARE NURSING HOME SERVICE CENTER

ศูนย์โปรแคร์ บริการจัดส่งพนักงาน ดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านและแม่ครัว

บริการจัดส่งพนักงาน ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านและแม่ครัว
​ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาลแบบประจำ และไป-กลับ บริการงานด้วยทีมงานมืออาชีพ

รับดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น และผู้สูงอายุแบบค้างคืน

ทีมงานโปรแคร์
ฝึกงาน

พนักงานคนไหนที่ไม่เป็นงานเราจะฝึกงานให้จนกว่าจะเป็นนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะขอแค่คุณมีความตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้งานและมีความขยันอดทน ถ้าคนไหนอยากสมัครงานเชิญได้เลยค่ะ

​​ห้างหุ้นส่วนจำกัด. โปรแคร์ เนอร์สซิ่งโฮม
เซอร์วิส เซ็นเตอร์

PROCARE NURSING HOME
SERVICE CENTER

บริการจัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านและแม่ครัว
​ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาลแบบประจำ และไป-กลับ บริการงานด้วยทีมงานมืออาชีพ

รับดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น และผู้สูงอายุแบบค้างคืน

ทีมงานโปร์แคร์
ฝึกงาน

พนักงานคนไหนที่ไม่เป็นงานเราจะฝึกงานให้จนกว่าจะเป็นนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะขอแค่คุณมีความตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้งานและมีความขยันอดทน ถ้าคนไหนอยากสมัครงานเชิญได้เลยค่ะ

​การดูแลผู้สูงอายุ อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้าดูแลการขับถ่าย จัดยา อาหาร ดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ( ป้อนหรือฟีด ตามอาการผู้สูงอายุ ) ดูดเสมหะ พลิกตะแคงตัวผู้ป่วยทำกายภาพบำบัด เบื้องต้น ดูแลผู้สูงอายุ อยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้สูงอายุอุปกรณ์ และห้องนอนผู้ป่วย ซักรีดเสื้อผ้าอื่นๆของผู้สูงอายุ

ดูแลคนไข้

​การดูแลผู้สูงอายุ อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้าดูแลการขับถ่าย จัดยา อาหาร ดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ( ป้อนหรือฟีด ตามอาการผู้สูงอายุ ) ดูดเสมหะ พลิกตะแคงตัวผู้ป่วยทำกายภาพบำบัด
เบื้องต้น ดูแลผู้สูงอายุ อยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้สูงอายุอุปกรณ์ และห้องนอนผู้ป่วย ซักรีดเสื้อผ้าอื่นๆของผู้สูงอายุ

ดูแลจัดเตรียมจัดยาจัดอาหาร เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ให้ผู้ป่วย (ป้อนหรือฟีตตามอาการ) ดูแลทำความสะอาดร่างกาย ให้อาหารทางสายยางดูดเสมหะ (กรณีผู้ป่วยต้องให้อาหารทางสายยาง) ดูแลเรื่องการขับถ่าย พลิกตัว ทำแผล ช่วยทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วย

​จัดหาพี่เลี้ยงเด็ก ดูแลจัดเตรียมอาหารเสริมสำหรับเด็กเช่น นม ของว่างทำทุกอย่างสำหรับเด็กเช่น ชงนม ล้างขวดนมป้อนข้าว การอาบน้ำ เตรียมเสื้อผ้า แต่งตัว ดูแลความสะอาดห้องนอน บริเวณที่เล่นของน้อง ซักรีดเสื้อผ้าน้อง ดูแลเรื่องความปลอดภัยของน้อง

พี่เลี้ยงเด็ก

​จัดหาพี่เลี้ยงเด็ก ดูแลจัดเตรียมอาหารเสริมสำหรับเด็กเช่น นม ของว่างทำทุกอย่างสำหรับเด็กเช่น ชงนม ล้างขวดนมป้อนข้าว การอาบน้ำ เตรียมเสื้อผ้า แต่งตัว ดูแลความสะอาดห้องนอน บริเวณที่เล่นของน้อง ซักรีดเสื้อผ้าน้อง ดูแลเรื่องความปลอดภัยของน้อง

แม่บ้าน

จัดหา แม่บ้าน-แม่ครัว ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆ ไปซักรีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน ล้างรถ รดน้ำตนไม้ เช็ดกระจก ล้างห้องน้ำ กวาดใบไม้ ช่วยเตรียมอาหาร หุงข้าว อุ่นกับข้าว ช่วยเปิด-ปิด ประตูเมื่อมีรถผ่าน เข้า-ออก หรืองานอื่นๆ

จัดหาแม่บ้าน-แม่ครัว ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆ ไปซักรีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน ล้างรถ รดน้ำตนไม้ เช็ดกระจก ล้างห้องน้ำ กวาดใบไม้ ช่วยเตรียมอาหาร หุงข้าว อุ่นกับข้าว ช่วยเปิด-ปิด ประตูเมื่อมีรถผ่าน เข้า-ออก หรืองานอื่นๆ

Logo Procare

PROCARE NURSING HOMME SERVICE CENTER

ศูนย์โปรแคร์ บริการจัดส่งพนักงาน ดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านและแม่ครัว

รับดูผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น มาดูแลที่ศูนย์ โดยทีมงานคุณภาพ

การดูแลของเราศูนย์โปรแคร์เนอร์สซิ่งโฮม เซอร์วิสเซ็นเตอร์ รับดูแลผู้สูงอายุ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยจัดให้บริการทั้งในรูปแบบ รายวัน การพักอาศัยระยะสั้น และการพักอาศัยระยะยาว รวมทั้งมีกิจกรรมกระตุ้นสมองให้กับผู้สูงอายุ เน้นการให้ทำกิจวัตรประจำวันเช่นเดียวกับเวลาที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านให้มากที่สุด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมจะทำให้เกิดอาการสับสนได้ ทางศูนย์ฯ สนับสนุนให้ครอบครัวของผู้สูงอายุ เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุมากเท่าที่จะทำได้ เพราะความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกโดดเดี่ยว อ้างว้าง นอกจากนี้ การเข้าสังคมและทำกิจกรรมต่างๆ จะช่วยกระตุ้นให้สมองเกิดการพัฒนา ทางศูนย์ฯ สนับสนุนให้ผู้เข้าพักอาศัยทุกท่านได้มีการพบปะ พูดคุย และทำกิจกรรมร่วมกันตามความสมัครใจ

ทางศูนย์ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้สูงอายุดำเนินกิจกรรมต่างๆ และลงมือทำด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุด โดยศูนย์ฯ จะคอยช่วยเหลือในบางกิจกรรมที่ไม่สามารถทำได้ เพราะหากท่านผู้สูงอายุไม่มีโอกาสได้ทำอย่างที่เคยทำแล้ว อาการของโรคจะแสดงออกมากยิ่งขึ้น จนถึงระดับที่ไม่สามารถทำกิจวัตรบางอย่างด้วยตนเองได้อีกเลย ผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองเสื่อมมักมีอาการวิตกกังวลและรู้สึกแย่ต่ออาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง การรักษาที่เหมาะสมที่สุด คือการเข้าใจความเป็นมาและกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ รวมถึงนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับการดูแลแต่ละท่าน ทางศูนย์ฯ ตั้งมั่นอย่างยิ่งที่จะให้บริการด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และดูเเลท่านผู้สูงอายุทุกท่านเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว ด้วยมาตรฐานและการกำกับดูแลจากศูนย์ฯ รวมถึงการฝึกอบรมทีมงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและคุณภาพ

ดูแลคนไข้
กายภาพบำบัด
พนักงานดูแลผู้สูงอายุ
logo

PROCARE NURSING HOMME SERVICE CENTER

โปรแคร์ เนอร์สซิ่งโฮม เซอร์วิส เซ็นเตอร์

บริหารงานโดยทีมงานคุณภาพ

ใบประกาศ

​ห้างหุ้นส่วนจำกัด. โปรแคร์ เนอร์สซิ่งโฮม เซอร์วิส เซ็นเตอร์
​จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

ใบทะเบียนบริษัท

กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเเคร์ เนอร์สซิ่งโฮม เซอร์วิส เซ็นเตอร์
ได้รับมอบโล่เพื่อเชิดชูเกียรติ รางวัล ผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2561 ​

​กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเเคร์ เนอร์สซิ่งโฮม เซอร์วิส เซ็นเตอร์
ได้รับมอบโล่เพื่อเชิดชูเกียรติ รางวัล ผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2562 ​

กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเเคร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์
ได้รับการเเต่งตั้งจาก สมาคมการค้าธุรกิจการดูเเลมืออาชีพ
ให้ดำรงตำเเหน่ง เหรัญญิก ประจำสมาคมการ​ค้าธุรกิจ การดูเเลมือ

รีวิวลูกค้าที่ใช้บริการ

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

Scroll to Top