ศูนย์โปรแคร์ บริการจัดส่ง พนักงานพี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ แม่บ้านและแม่ครัว

PROCARE NURSING HOME SERVICE CENTER

บริการจัดส่ง พนักงานพี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ  แม่บ้านและแม่ครัว
​ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาลแบบประจำ และไป-กลับ
พนักงานรับเงินเดือนจากนายจ้างโดยตรง

จัดส่งพี่เลี้ยงเด็กแรกคลอด - เด็กโต

จัดหาพี่เลี้ยงเด็ก

จัดส่ง พนักงานพี่เลี้ยงเด็ก

การเลี้ยงเด็กทารก พนักงานพี่เลี้ยงเด็ก พยายามรักษาความสะอาด อาบน้ำทุกวันและทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ พนักงานพี่เลี้ยงเด็กเอง ต้องดูแลความสะอาดของตัวเองเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงจากเชื่อโรคต่างๆ ต้องมีใจรักเด็ก ใจเย็น อดทนและต้องรู้จักการสังเกตจากพฤติกรรมของเด็กได้ว่าเด็กต้องการสื่อสารเกี่ยวกับอะไร

หน้าที่โดยทั่วไป

  • อาบน้ำทำความสะอาดตัวเด็ก
  • เปลี่ยนเสื้อผ้า ทำความสะอาดเสื้อผ้า
  • ดูแลอาหาร-นม-อาหารเสริม (ตามอายุและอาการของเด็ก)
  • ชงนม-ล้างขวดนม ต้ม/นึ่งขวดนม (เก็บนมแม่อย่างถูกวิธี)
  • ดูแลเสริมทักษะและการพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น การวัดไข้ การเช็ดตัวเพื่อลดไข้ (ในกรณีที่เด็กไม่สบาย)
  • ทำความสะอาดบริเวณที่เกี่ยวเนื่องกับเด็ก ฯลฯ
จัดหาพี่เลี้ยงเด็ก

อัตราค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็ก

Scroll to Top