fbpx

ศูนย์โปรแคร์ บริการจัดส่งพนักงาน ดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านและแม่ครัว

PROCARE NURSING HOME SERVICE CENTER

บริการจัดส่ง พนักงานดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านและแม่ครัว
​ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาลแบบประจำ และไป-กลับ
พนักงานรับเงินเดือนจากนายจ้างโดยตรง

ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เฝ้าไข้ ทั้งที่บ้าน และโรงพยาบาล

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย

จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย

 • จัดส่ง พนักงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 • จัดส่ง พนักงานดูแลผู้ป่วย ระยะพักฟื้น
 • จัดส่ง พนักงานดูแลผู้ป่วย สมองเสื่อม อัลไซเมอร์ ผู้ป่วยทางจิต โรคพาร์กินสัน
 • จัด ส่งพนักงานดูแลผู้ป่วย ที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่นโรคความดัน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง
 • จัดส่ง พนักงาน ดูแลผู้ป่วย อัมพฤกษ์ , อัมพาต
 • จัดส่ง พนักงานดูแลผู้ป่วย เส้นเลือดหัวใจตีบ
 • จัดส่ง พนักงานดูแลผู้ป่วย ให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ
 • จัดส่ง พนักงานดูแลผู้ป่วย ที่ให้อาหารทางสายยาง
 • จัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดในสมอง
 • จัดส่ง พนักงานดูแลผู้ป่วย  ปิดทวาร มาอยู่หน้าท้อง
 • จัดส่งพนักงาน ดูแลผู้ป่วย ที่ไม่รู้สึกตัว

หน้าที่โดยสังเขป

 • อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า เปลี่ยนแพมเพิด
 • ดูแลการขับถ่าย – จัดยา อาหาร
 • ดูแลเรื่องความสะอาดของที่อยู่ของคนไข้ ร่างกาย เสื้อผ้า ของใช้ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย
 • ดูแลเรื่องการขับถ่าย การนอนไม่เป็นเวลา การพลิกตัว ตะแคง เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ การทำแผลในกรณีคนไข้มีแผลกดทับ
 • การทำกายภาพเบื้องต้น หรือนวดให้ผ่อนคลายพร้อมถึงการพูดคุยกับ ผู้สูงอายุ
 • คอยสังเกตอาการของคนไข้ หรือ ผู้สูงอายุ อยู่ตลอดเวลา
พนักงานดูแลผู้สูงอายุ
กายภาพบำบัด

อัตราค่าจ้างดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วย

Scroll to Top